Sklep internetowy Red-OX.pl działający pod adresem www.red-ox.pl, prowadzony jest przez: MIM Centrum Usług Mieczysław Pokrywka, ul. Noskowskiego 12a, 51-611 Wrocław, NIP 898-101-71-96, REGON 005947550.

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.red-ox.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24,PayPal lub innych systemów płatności on-line;

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.red-ox.pl

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego regulaminu, jedynie za pomocą przeglądarki internetowej.

5. Klientowi zabrania się przeciążanie infrastruktury technicznej Sklepu oraz wykorzystywanie systemów automatycznych (m.in. programów, skryptów, botów) do korzystania ze Sklepu (wyjątkiem są crawlery wyszukiwarek Google, Bing, Netsprint i Yahoo).

6. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto należy wypełnić formularz dostępny na stronie Sklepu, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

7. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na 8. podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności “przy odbiorze” składanych z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień. 

8. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności.

9. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

– częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

– anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. 

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy. 

III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu  podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. 

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Przy składaniu zamówienia podany będzie przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2. Na terytorium Polski i Unii Europejskiej zamówienie jest dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej jeżeli kraj jest przez nią obsługiwany.

3. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie może być dostarczone tylko jeżeli jest to obsługiwane przez firmę kurierską.

4. Sklep nie odpowiada za różnice w przepisach prawa w poszczególnych krajach UE oraz pozostałych do których klient zamawia produkty.  Prosimy o sprawdzenie czy w danym kraju oferowane produkty nie są zabronione lub ich obrót nie jest reglamentowany (dotyczy zwłaszcza Irlandii oraz Norwegii). Sklep nie pokrywa opłat celnych związanych z wysyłką produktów.

5. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. 

V. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: płatność przy odbiorze, przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu. 

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności “płatność przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty “płatność przy odbiorze” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż “przy odbiorze”.

5. W przypadku złożenia zamówienia a klient po wybraniu opcji zapłaty za nie: “przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza”, nie wpłynęła na konto Sklepu w ciągu 7 dni, od momentu złożenia zamówienia, Sklep może je automatycznie anulować.

VI. Reklamacje. 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Działu Zwrotów i Reklamacji Sklepu: 

                             MIM Centum Usług – Dział Zwrotów i Reklamacji
                             ul. Karola Miarki 12
                             57-300 Kłodzko

2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty. 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: MIM Centum Usług – Dział Zwrotów i Reklamacji ul. Karola Miarki 12, 57-300 Kłodzko.

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty. 

VIII.  Zwrot należności Klientom. Nadpłaty. 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. 

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. 

3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu: nadpłata przekraczająca 5,00 (słownie: pięć) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona. Nadpłata poniżej 5,00 (pięć) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w dziale zwrotów i reklamacji Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 

IX. Polityka prywatności

1. Jako właściciele tego serwisu dokładamy wszelkich starań by zagwarantować ochronę Twojej prywatności w zgodzie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

2. Zarządzający Twoimi danymi osobowymi to MiM Centrum Usług Mieczysław Pokrywka, Wrocław ul. Noskowskiego 12A, 51- 611, REGON: 005947550. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Używamy informacji pobranych przez nasz system w celu rejestracji konta, przeprowadzania płatności za oferowane przez nas usługi, oraz wykonywania usług. 

4. Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.

5. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody. 

6. Nie dzielimy się twoimi danymi z nieupoważnionymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazane upoważnionym organom władzy publicznej, włączając w to organy wymiaru sprawiedliwości, a także podmiotom współpracującym z Zarządzającym Portalem w celu realizacji świadczonych usług. 

7. Dane osobowe użytkowników są chronione przez nas przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także ich ujawnieniem, utratą oraz nieuprawnioną modyfikacją przez zastosowanie zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym takich jak: system firewall, wewnętrzne procedury dostępu, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych. Zapewniamy, że dzięki wdrożonym procedurom regularnych przeglądów systemów informatycznymi i ich aktualizacji oraz aktywnemu monitoringu krytycznych punktów systemu chcemy w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Twoich danych. 

8. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za nabywane usługi są przekazywane spółkom PayU S.A. oraz PayPal Inc. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności za usługi i towary oferowane w ramach naszego serwisu. 

9. Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza kontaktowego,

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie – przekażemy Ci informacje jakie Twoje dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie, 

10. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
a) Usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić żądanie usunięcia. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
b) Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, 
c) Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym, 
d) Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, 
e) Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody. 

Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa korzystając z formularza kontaktowego.

11. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:

a) Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych,

b) W razie, gdy zgłosisz żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Twoje dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych.
12. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

X. Polityka cookies

1. Używamy plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny. Pliki cookies służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika. Pliki cookies służą też bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. Cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, tymczasowo i/lub na stałe, bezpośrednio przez właściciela witryny. Cookies używane są w celach konfiguracji serwisu, bezpieczeństwa, uwierzytelniania, zapisywania stanu sesji, lokalizacji, oraz do analizy oglądalności.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MIM Centrum Usług.

2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.